Sprawozdanie z działalności ŚDS w Augustowie za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności

Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie

za rok 2012

Liczba miejsc

35

Liczba uczestników na 31.12.2012 r.

35

Liczba osób korzystająca z usług ośrodka z innych gmin na podstawie zawartych porozumień

3

Frekwencja uczestników w poszczególnych miesiącach roku

styczeń – średnia – 63,40%

luty – średnia – 60,54%

marzec – średnia – 69,20%

kwiecień – średnia – 54,14%

maj – średnia – 65,14%

czerwiec – średnia – 63,71%

lipiec – średnia – 52,45%

sierpień – średnia – 45,71%

wrzesień – średnia – 64,71%

październik – średnia – 62,34%

listopad – średnia – 78,20%

grudzień – średnia – 62,68%

Liczba miejsc hostelowych

-

Liczba osób korzystających w ciągu roku z miejsc hostelowych:

- średni czasokres pobytu,

- przyczyna skierowania

-

I. Formy i efekty prowadzonej działalności:

a) formy

– zajęcia komputerowe z poradnictwem zawodowym,

– zajęcia kulturalno- muzyczne,

– zajęcia edukacyjne,

– zajęcia kulinarne,

– zajęcia techniczne,

– zajęcia krawiecko- dekoracyjne,

– zajęcia ruchowo - rekreacyjne,

– trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi (budżetowy),

– trening dbałości o wygląd zewnętrzny,

– trening nauki higieny,

– trening umiejętności praktycznych,

– trening umiejętności spędzania czasu wolnego,

– psychoedukacja,

– trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,

– zajęcia integracyjne,

– praca socjalna.

b) efekty

Zajęcia edukacyjne

Poprzez udział w zajęciach edukacyjnych, użytkownicy osiągnęli lepszą poprawę w rozwoju społecznym, intelektualnym, emocjonalnym, poznawczym. Ponadto bardziej przyswoili wiedzę o otaczającym świecie, usprawnili percepcję słuchową, wzrokową. Uczestnicząc w zajęciach poszerzyli wiedzę z zakresu środowiska zwierząt, świata przyrody, historii miasta Augustowa. Przyswoili treści z zakresu: „kim jestem,” „kim jest moja rodzina,” „stopień pokrewieństwa,” „zachowanie prawidłowych relacji w rodzinie.” Utrwalili umiejętność czytania, pisania, liczenia, gramatyki.

Psychoedukacja

Dzięki udziałowi w tych zajęciach nastąpił wzrost kompetencji w zakresie umiejętności psychospołecznych, zapobiegania uzależnieniom, agresji, złym nawykom. Uczestnicy poszerzyli wiedzę z zakres rozwijania swoich mocnych stron (wiara w siebie, mówienia o swoich uczuciach), budowania zaufania w grupie. Zdobyli wiedzę na temat procesów zachodzących w organizmie człowieka, redukcji stresu i powstających pod jego wpływem stanów napięcia, gniewu.

Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów

Uczestnicy poprzez udział w scenkach sytuacyjnych takich jak: wizyta u lekarza, na poczcie, w urzędzie pracy, u fryzjera, rozmowa kwalifikacyjna u pracodawcy, odgrywanie ról społecznych (rodzic-dziecko, nauczyciel-uczeń), zgłaszanie reklamacji zakupionego produktu, doskonalili umiejętność prawidłowego zachowania się, nawiązywania kontaktów, rozpoczynania i kończenia rozmowy, podtrzymywania rozmowy, aktywnego słuchania. Pogłębili wiadomości z zakresu komunikacji werbalnej, niewerbalnej, pisanej i postawy ciała podczas rozmowy. Poznali techniki zaradcze w sytuacjach kryzysowych oraz wspomagające lepszą koncentrację i uwagę. Doskonalili umiejętność wyrażania ekspresji emocji i nazywania uczuć, zachowania asertywności, odpowiedzialności, współpracy, partnerstwa.

Zajęcia krawiecko-dekoracyjne

Dzięki prowadzonym zajęciom użytkownicy rozwinęli swoje zainteresowania, udoskonalili zdolności manualne. Poprzez udział w zajęciach w znacznym stopniu zostały opanowane umiejętności zawodowe takie jak: precyzja, samodzielność, wytrwałość, dokładność. W pracowni tej użytkownicy doskonalili umiejętności wykonywania wytworów techniką decupage, technikę filcowania wełny i wykonywania biżuterii, przyozdabiania kart okazjonalnych, wykroju i szycia rękawic i fartuchów kuchennych, szycia gałganków z wykorzystaniem resztek tekstylnych. Ponadto rozwinęli swoją inwencję twórczą poprzez projektowanie strojów z odpadów papierowych, makulatury na pokaz Eko-mody który odbył się w ŚDS. Częściowo nabyli umiejętności korzystania z fachowej literatury, czasopism z dziedziny krawiectwa, wykroju, stylizacji.

Zajęcia komputerowe z poradnictwem zawodowym

Uczestnicy udoskonalili oraz utrwalili umiejętności w zakresie obsługi komputera, drukowania, wykonywania kopii zapasowych, obsługi programów: PAINT, Microsoft Office Word, Excel, Publisher (do redagowania kwartalnika). Ponadto rozwinęli sprawność poruszania się w sieci Internet poprzez przeglądanie stron www, wyszukiwanie informacji, przesyłanie plików, prowadzenie pogawędek sieciowych, korzystanie z poczty elektronicznej. Korzystając z zasobów Internetu uczestnicy poszerzyli wiadomości dotyczące poszukiwania ofert pracy. Ponadto udoskonalili umiejętność tworzenia dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) korzystając z kreatora CV.

Zajęcia techniczne

W ramach zajęć uczestnicy poznali i częściowo opanowali technikę pirografii (wypalanie w drewnie),wycinania i szlifowania wytworów ze sklejki. Z dużą precyzją i zainteresowaniem wykonywane były drzewka szczęścia z drutu oraz dekorowane żelkami. Dzięki utrzymaniu ścisłej współpracy z pracownią krawiecko-dekoracyjną przygotowywane były elementy drewniane do przyozdabiania techniką decoupage .Dzięki udziałowi w tych zajęciach uczestnicy doskonalili umiejętności zawodowe (precyzję, systematyczność, dyscyplinę, cierpliwość, dokładność) oraz sprawność manualną. Ponadto poznali różnorodność materiałów budowlanych występujących w sprzedaży oraz ich przeznaczenie. Nabyli umiejętności naprawy i konserwacji narzędzi stanowiących wyposażenie pracowni technicznej.

Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi - budżetowy

Uczestnicy częściowo wdrożyli się do umiejętności planowania i realizacji swoich potrzeb, poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą terminów takich jak: kredyt, pożyczka, lokata, konto oszczędnościowe. Pogłębili wiedzę dotyczącą bezpiecznego przechowywania pieniędzy. Częściowo wdrożyli się do systematycznego uiszczania opłat stałych, dokonywania zakupów z nastawieniem na racjonalne wydatkowanie pieniędzy, terminów przydatności do spożycia, planowania wydatków na miesiąc, tydzień, dzień.

Zajęcia kulturalno-teatralne

Zajęcia te umożliwiły rozwój aktywności artystycznej. Wzbogaciły słownictwo poprzez naukę tekstów piosenek, wyzwoliły radość i zadowolenie. Grupa artystyczna uczestniczyła w prezentacjach artystycznych organizowanych zarówno wewnątrz placówki, jak również w społeczności lokalnej o różnorodnej tematyce. Dzięki tym zajęciom stworzona była możliwość integracji z innymi ludźmi, przełamywania tremy, nieśmiałości oraz lęku. Wiele radości i satysfakcji sprawiło uczestnikom udział w spektaklu muzycznym zorganizowanym przez dom w kinie „Iskra” z okazji Święta Niepodległości pt: „Smak wolności”.

Trening umiejętności spędzania czasu wolnego

Uczestnicy dzięki pogłębieniu wiedzy na temat form spędzania czasu wolnego, wdrożyli się do czynnego spędzania czasu wolnego poprzez spacery, jazdę rowerem, spotkania u znajomych, organizowanie wspólnych spotkań z koleżankami. Częściowo rozwinęli własne zainteresowania, studiowanie prasy, książek, sprawdzanie nowości wydawniczych zamieszczonych w Internecie, a także repertuaru w kinie oraz kalendarza imprez w naszym mieście. Znacznie poszerzyli wiedzę związaną z obchodami świąt okolicznościowych, uroczystości, kultywowania tradycji.

Trening dbałości o wygląd zewnętrzny

Poprzez zajęcia praktyczne uczestnicy udoskonalili umiejętności w zakresie odpowiedniego doboru prawidłowego rozmiaru ubrania do sylwetki, kolorystyki odzieży oraz prawidłowego doboru do okoliczności. Dużym zainteresowaniem cieszył się wśród kobiet temat dotyczący nauki wykonania regulacji brwi oraz wykonania henny, kolorystyki włosów, pielęgnacji skóry ciała i dłoni, piknikowania i malowania paznokci. Wszystkie zabiegi pielęgnacyjne wpłynęły na wzrost poczucia własnej wartości i szacunku do swojej osoby.

Trening nauki higieny osobistej

Udział w treningu nauki higieny wdrożył częściowo osoby w nim uczestniczące do systematyczności w zakresie dbaniu o ogólną czystość ciała. Regularny udział w zajęciach podniósł świadomość uczestników o konieczności dbania o higienę jamy ustnej, regularnych wizyt u dentysty, systematycznego mycia ciała. Rozumieją konsekwencje zaniedbań i chorób przenoszonych brudnymi dłońmi oraz jaki wpływ ma dbanie o higienę w kontaktach interpersonalnych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wyjścia do sklepów z asortymentami kosmetycznymi, dzięki którym uczestnicy częściowo zapoznali się z rodzajami kosmetyków, jak znaleźć interesujący ich produkt zgodnie z przeznaczeniem.

Trening kulinarny

W ramach zajęć uczestnicy częściowo zdobyli umiejętność wykonywania posiłku z takich składników jak: ryż, kasza, fasola, makarony oraz poznali sposoby przygotowania różnorodnych sosów. Zdobyli większe doświadczenie w przygotowaniu różnorodnych zup oraz wypieków cukierniczych. Ponadto bardziej usprawnili czynności związane z nakrywaniem do stołu, porządkowaniem w szafkach kuchennych, segregowaniu naczyń, dbaniu o porządek na stanowisku pracy. Częściowo zdobyli wiedzę na temat przetwarzania warzyw – mrożenia, wekowania oraz okresem ich przechowywania. Częściowo rozwinęli umiejętność przygotowania poczęstunku i potraw okazjonalnych.

Zajęcia ruchowo - rekreacyjne

Zajęcia te wpłynęły na zwiększenie ogólnej sprawności fizycznej, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, przygotowanie i udział w różnorodnych grach zespołowych, wdrażania do aktywnego wypoczynku, przeciwdziałania zmęczeniu i znużeniu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia związane z niwelowaniem napięcia psychoruchowego poprzez ćwiczenia odprężające na materacu do masażu, ruchu przy muzyce.

Trening umiejętności praktycznych

zajęcia z zakresu samoobsługi

Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy częściowo opanowali czynności związane z obsługą sprzętu: żelazka, odkurzacza, pralki automatycznej. Przy pomocy osoby prowadzącej w znacznym stopniu opanowali umiejętność prasowania, odkurzania, ścierania kurzu czy wykonywania prania ręcznego i rozwieszania mokrej odzieży, zamiatania i zmywania podłóg. Zapoznali się również ze środkami piorącymi oraz przygotowania prania ręcznego uwzględniając prawidłową temperaturę wody oraz ilość wsypywanego środka piorącego. Nieznacznie podniósł się poziom umiejętności w nauce wiązania sznurowadeł, zapinania guzików czy czyszczenia obuwia.

zajęcia z zakresu krawiectwa i dekoracji

Uczestnicy zwiększyli zakres umiejętności doboru rozmiaru na podstawie wcześniej wykonanych pomiarów odpowiednich części ciała, wiązania apaszek, krawatów, szali. Ponadto częściowo wdrożyli się do prawidłowego prasowania żelazkiem, stosując regulację temperatury do rodzaju tkaniny.

zajęcia z zakresu czynności technicznych

W ramach treningu umiejętności praktycznych uczestnicy zwiększyli zakres umiejętności związanych z utrzymaniem porządku wokół posesji (koszenie trawy, podlewanie drzewek, zamiatanie chodnika, grabienie liści) a w okresie zimowym, odśnieżanie i posypywanie piaskiem, likwidowanie skutków gołoledzi. Ponadto poprawili umiejętność wykonywania drobnych prac remontowych, dobierania wierteł oraz ich osadzania w uchwycie a następnie wiercenia otworów, wymiana żarówek, uszczelnianie okien, naprawa sprzętu ogrodniczego.

Zajęcia integracyjne

Uczestnicy chętnie brali udział w zajęciach które prowadzone były w formie dyskusji, rozrywek typu: rozwiązywania krzyżówek, łamigłówek, słownych zagadek, czytania prasy, wspólnego śpiewania, czytania dowcipów. Ta forma terapii jest jedną z bardziej lubianych przez uczestników, jest jednym z podstawowych czynników integrujących, to sposób na wzmocnienie więzi w zespole. Dodatkowo prowadzone były zajęcia warsztatowo- edukacyjne , gdzie głównym celem było pogłębienie wiedzy z różnych dziedzin:

– „Podróż po Grecji,” – pogłębienie wiadomości o tym kraju,

– „W krainie czarów” – poznanie ciekawostek ze świata przyrody, fizyki,

– „Mamy rady na odpady” – prezentacja strojów z wykorzystaniem makulatury i tworzyw sztucznych.

Ponadto w ramach zajęć odbywały się:

wykłady nt.: „Różowa wstążka”, „Skutki spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych”, „Świat przeżyć osoby chorej na depresję”, „Kleszcze”, „Udar słoneczny”, „Ugryzienia przez owady”, „Euro 2012”, „Szkodliwość palenia tytoniu”, „Przesądy i gusła”, „Higiena jamy ustnej”, „Proces cyfryzacji”, „Tolerancja – omówienie pojęcia”, „Rodzaje i typy sprzętu gaśniczego oraz akcja ewakuacyjna”, „Bezpieczne grzybobranie”, „Profilaktyka chorób jelita grubego”.

multimedialna prezentacjant.: „Czy las to fabryka drewna”, „Nie było nas - był las”, „Czy grozi nam zmiana klimatu”, „Odnawialne źródła energii”, „Nie jesteśmy na ziemi sami”, „Lasy tropikalne w Ameryce Południowej”, „Zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie”, „Historia Ziemi”, „Ekologia i jej pozytywne działanie”, „Życiodajny jad”, „Wieloryby - giganty głębi”, „Kosmos gwiezdny pył”.

II. Zasoby domu, przeznaczone na jego funkcjonowanie:

W tym, w zakresie:

A) Środków finansowych

a) z budżetu wojewody

b) inne pozyskane na:

- działalność bieżącą

- wydatki inwestycyjne

420.000 zł

7.300 zł

17.000 zł

B) Liczby zatrudnionych pracowników
w podziale na stanowiska pracy:

na czas nieokreślony

na czas
określony

6 m-czny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi

TAK/NIE

1.

kierownik

1

tak

2.

psycholog

1

tak

3.

starszy pracownik socjalny

1

tak

4.

pracownik socjalny

1

tak

5.

terapeuta

4

tak

6.

terapeuta

1

tak

7.

sprzątaczka

1

-

8.

główna księgowa

1

-

Razem

8

3

III. Ogólna liczba uczestników, którzy opuścili dom, wraz z podaniem przyczyn odejścia

Lp.

Przyczyna odejścia z domu uczestnika

Czas okres uczęszczania na zajęcia do ŚDS

Liczba uczestników, którzy opuścili dom

1.

podjęcie zatrudnienia

1 osoba – 13.04.11r.- 01.03.12r.

1 osoba – 07.12.07r.-15.09.12r.

2

2.

wyjazd do rodziny

01.02.12r. – 01.04.12r.

1

3.

sytuacja rodzinna

1 osoba - 01.06.11r.-30.01.12r.

1 osoba - 20.07.10r.-01.06.12r.

1 osoba – 25.10.11r.-03.10.12r.

3

4.

pogarszający się stan zdrowia i trudności dotarcia do placówki

04.10.05r.-10.08.12r.

1

5.

brak zainteresowania zajęciami

17.10.11r.-01.11.12r.

1

Razem

8

IV. Średnia liczba uczestników poszczególnych zajęć w ciągu roku

l.p.

Rodzaj zajęć

Średnia liczba uczestników poszczególnych zajęć,

w ciągu roku

1.

zajęcia komputerowe z poradnictwem zawodowym

6

2.

zajęcia kulturalno-muzyczne

4

3.

zajęcia edukacyjne

5

4.

zajęcia kulinarne

5

5.

zajęcia techniczne

4

6.

zajęcia krawiecko-dekoracyjne

6

7.

zajęcia ruchowo - rekreacyjne

4

8.

trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów

4

9.

trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi - budżetowy

4

10.

trening dbałości o wygląd zewnętrzny

3

11.

trening nauki higieny osobistej

4

12.

trening umiejętności praktycznych

4

13.

trening umiejętności spędzania czasu wolnego

3

14.

psychoedukacja

3

15.

praca socjalna

3

Razem

4,1

V. Współpraca z podmiotami wymienionymi w § 21 rozporządzenia i jej efekty

1.

rodzina, opiekunowie

- wspólne obchody Dnia Babci i Dziadka – 20.01.2012r.,

- wspólne wyjście do kina na film pt.: „Kot w butach” – 26.01.2012r.,

- bal maskowy wraz z rodzicami, opiekunami – 09.02.2012r.,

- warsztaty wikliny papierowej oraz wykład nt.: „Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych w domu i w środowisku. Zapoznanie się z dziecięcym kodeksem zachowań”, wraz z rodzicami- 25.04.2012r.,

- udział w wycieczce do Warszawy wraz z rodzicami – zwiedzanie Ogrodu Botanicznego, oglądanie spektaklu „Metro” w Teatrze Muzyczny „Buffo” – 10.05.2012r. ,

- uroczyste obchody Dnia Matki i Ojca – wraz z rodzicami i opiekunami – 25.05.2012r.,

- piknik nad jeziorem wraz z rodzicami pt.: „Śniadanie na trawie” – 28.05.2012r.,

- wspólne grillowanie w ogrodzie pt.: „Cukinia na ruszt” – wraz z rodzicami – 28.08.2012r.,

- rejs katamaranem po j. augustowskich wraz z rodzicami, wspólny posiłek w restauracji „Kaktusik” – 30.08.2012r.,

- spotkanie informacyjne z rodzicami na temat postępów i realizacji planu wspierająco – aktywizującego - 30.10.2012r.,

- uroczyste obchody Dnia Niepodległości pt.: „Smak wolności” wspólnie z chórem „Złota Jesień” – wraz z rodzicami – 09.11.2012r.

Działania w kierunku współpracy z rodzinami uczestników przyczyniły się do pogłębienia integracji oraz do lepszego poznania środowiska domowego. Nasze wspólne spotkania, imprezy były nie tylko formą edukacji i rozrywki ale również okazją do rozmów a tym samym poruszeniu wielu ważnych tematów, problemów.

2.

ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie

- MOPS Augustów – pomoc w uzyskaniu zasiłków stałych, pielęgnacyjnych, celowych, współpraca z pracownikami socjalnymi – pomoc finansowa, poszukiwanie nowych uczestników do ŚDS, współpraca przy ustalaniu potrzeb uczestnika,

- PCPR – pomoc w wypełnianiu wniosków na turnus rehabilitacyjny - umożliwienie udziału uczestników w turnusach rehabilitacyjnych, udział uczestników w szkoleniu organizowanym przez PCPR.

3.

poradnie zdrowia psychicznego, szpital psychiatryczny, inne zakłady opieki zdrowotnej

- Poradnia Zdrowia Psychicznego – kontakt z lekarzem prowadzącym w celu pozyskania aktualnych informacji o stanie zdrowia, wydawanie potrzebnych zaświadczeń,

- poradnie: neurologiczna, ginekologiczna, okulistyczna, chirurgiczna, lekarz rodzinny - asysta podczas wizyt kontrolnych uczestników – wymiana informacji z lekarzami o stanie zdrowia .

4.

powiatowe urzędy pracy

- pomoc w uzupełnianiu dokumentacji przy rejestrowaniu się jako bezrobotni lub poszukujący pracy,

- pozyskiwanie informacji na temat ofert pracy dla osób niepełnosprawnych.

5.

organizacje pozarządowe

- współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie - realizacja projektu (finansowanie wycieczki do Warszawy),

- współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród nas”- wspólne obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych występy sceniczne, prezentacja osiągnięć artystycznych – 05.12.2012r.

6.

kościoły i związki wyznaniowe

- udział w rekolekcjach wielkopostnych w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej – 27.03.2012r.,

- udział we Mszy św. kończącej rok katechetyczny- 25.06.2012r.,

Udział w obrzędach religijnych (modlitwa, śpiew) przyczyniły się do umocnienia wiary oraz polepszenie stanu psychicznego niektórych uczestników. Każde przebywanie w świątyni odwraca uwagę od problemów które mają na co dzień uczestnicy.

7.

ośrodki kultury i organizacje kulturalno-rozrywkowe

- wyjścia do kina – 26.01.2012r., 01.06.2012r.,

- wyjście do kręgielni – 29.02.2012r.,

- wyjście na spektakl pt.: „Fintikluszki” do Osiedlowego Domu Kultury w Augustowie – 10.10.2012r.

Wspólne wyjścia przyczyniły się do rozwoju intelektualnego, polepszenia nastroju jest okazją do integracji z innymi osobami.

8.

placówki oświatowe, inne jednostki świadczące usługi dla osób niepełnosprawnych (w tym warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywizacji zawodowej, spółdzielniami socjalnymi, centrami integracji społecznej i klubami integracji społecznej)

- spotkania integracyjne z :

. ŚDS Białystok - udział w VII Przeglądzie Kolęd i Pastorałek Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku- 01.02.2012r.,

. ŚDS Łomża – gościliśmy uczestników, wspólne gry i zabawy- 11.06.2012r.,

. ŚDS Łapy – udział uczestników w zawodach sportowych „Szansa na start”- 21.06.2012r.,

. ŚDS Olecko – udział w I Plenerowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – 22-23. 08.2012r.,

. ŚDS Łapy – udział w III Łapskim Festiwalu Tanecznym Osób Niepełnosprawnych „ Pląs”- 06.09.2012r.,

. ŚDS Białystok – udział w VI Przeglądzie Piosenki Biesiadnej „ Po ten kwiat”- 25.10.2012r.,

- wyjście do Szkoły Muzycznej na koncert instrumentalny – 09.05.2012r.

- zwiedzanie hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Augustowie – 11.10.2012r.,

- wyjazd do ZAZ w Giżycku – zwiedzanie poszczególnych pracowni - 24.10.2012r.

Dzięki udziałowi w spotkaniach integracyjnych uczestnicy mieli okazję do prezentacji swoich umiejętności artystycznych, do wspólnej zabawy, oraz nawiązania nowych znajomości. Najbardziej edukacyjnym wydarzeniem było zwiedzanie ZAZ w Giżycku, w którym osoby niepełnosprawne są zatrudnione na różnorodnych stanowiskach.

9.

inne osoby lub podmioty działające na rzecz integracji społecznej uczestników

- udział w pokazie malowania pisanek wielkanocnych w Centrum Handlowym „Galeria Marjon” w Augustowie – 03.04.2012r.,

- wizyta w komendzie Straż Pożarnej w Augustowie – udział w szkoleniu nt.: „Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach” – 08.05.2012r.,

- zwiedzanie siedziby Straży Granicznej w Augustowie – 29.05.2012r.

Były to ciekawe spotkania edukacyjne pozwalające poznać prace ludzi pomagającym na co dzień innym osobom i chroniącym bezpieczeństwa. Udział w pokazie malowania pisanek był lekcją nauki sposobów zdobienia jajek oraz wprowadzeniu w nastrój przed świąteczny.

VI. Ocena realizacji zadań i ewentualne wnioski, w tym informacje o planowanych zmianach w zakresie funkcjonowania domu.

Świadczone usługi przyczyniły się do rozwoju umiejętności uczestników niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, radzenia sobie z własnymi problemami, trudnymi sytuacjami. Znaczącym osiągnięciem była pomoc w uzyskaniu pracy zarobkowej dla 3 uczestników (2 osoby w momencie podjęcia pracy zrezygnowały z uczestnictwa z zajęć zaś 1 osoba uczestniczy nadal w zajęciach a swoją pracę wykonuje popołudniu, poza godzinami pobytu w ŚDS). Praca polepszyła sytuację materialną uczestników oraz dała większe poczucie wartości. Dzięki współpracy z rodzicami, opiekunami wspólnie osiągnęliśmy postępy w zachowaniu prawidłowych relacji członków rodziny, podniesienia wiedzy rodziców na temat oddziaływań wychowawczych w domu i w środowisku w który przebywa dziecko.Bezpośredni kontakt pozwolił na wzajemne poznanie się, zrozumieniu potrzeb, oczekiwań i problemów uczestnika.

VII. Informacje o wprowadzeniu usprawnień w organizacji i funkcjonowaniu domu, wykonanych na podstawie wyciągniętych ze sprawozdania za rok poprzedni wniosków i uwag, lub przyczynach braku ich realizacji.

Dla lepszego funkcjonowania domu zakupiony został schodołaz, który pozwoli na sprawne i bezpieczne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych na wózkach do pomieszczeń gdzie odbywają się zajęcia znajdujące się na niskim parterze.

Ponadto dokonano zakupu komputera wraz z programem Office oraz Publisher z przeznaczeniem do zajęć komputerowych.

Wyremontowano częściowo pomieszczenie oraz zakupiono meble biurowe dla głównej księgowej.

Nasze dalsze działania ukierunkowane są na:

– pobudzaniu do aktywności zawodowej, dalsze kształtowanie umiejętności zawodowych uczestników, motywowanie do poszukiwania pracy,

– organizowaniu form pomocy rzeczowej najuboższym uczestnikom i ich rodzinom,

– wprowadzanie programów edukacyjnych – zwiększenia świadomości zdrowotnej w zakresie promocji zdrowia,

– udzielaniu pomocy psychospołecznej rodzinom uczestników, u których występują uzależnienia.

Metryka strony

Udostępniający: BIP Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Chmielewska

Wprowadzający: Marta Chmielewska

Data modyfikacji: 2013-04-03

Opublikował: Marta Chmielewska

Data publikacji: 2013-04-03