Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.

Sprawozdanie z działalności
Środowiskowy Dom Samopomocy

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie

(nazwa i adres jednostki)

za rok 2011.


Liczba miejsc

35

Liczba uczestników na 31.12.2011r

35

Liczba osób korzystająca z usług ośrodka z innych gmin na podstawie zawartych porozumień

2 - brak porozumień

Frekwencja uczestników w poszczególnych miesiącach roku

styczeń – średnia 24,05 – 68,71%

luty – średnia – 23,15 – 66,14%

marzec – średnia –23,32 – 66,63%

kwiecień – średnia 21,60 – 61,71%

maj – średnia 25,24 – 72,11%

czerwiec – średnia 25,05 – 71,57%

lipiec – średnia 15,67 – 44,77%

sierpień – średnia 19,55 – 55,86%

wrzesień – średnia 22,55 – 64,43%

październik – średnia 22,10 – 63,14%

listopad – średnia 23,75 – 67,86%

grudzień –średnia 22,57 – 64.49%

Liczba miejsc hostelowych

-

Liczba osób korzystających w ciągu roku z miejsc hostelowych:

- średni czasokres pobytu,

- przyczyna skierowania

-


 1. Formy i efekty prowadzonej działalności: *

 1. formy:

 • zajęcia komputerowe,

 • zajęcia kulturalno- muzyczne,

 • zajęcia edukacyjne,

 • zajęcia kulinarne,

 • zajęcia techniczne,

 • zajęcia krawiecko- dekoracyjne,

 • terapia ruchowa - zajęcia sportowe, rekreacja,

 • trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,

 • trening dbałości o wygląd zewnętrzny,

 • trening nauki higieny,

 • trening umiejętności praktycznych,

 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego,

 • psychoedukacja,

 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,

 • zajęcia integracyjne,

 • praca socjalna

 1. efekty:

Zajęcia komputerowe z poradnictwem zawodowym

W pracowni komputerowej podopieczni mają do dyspozycji dwa zestawy komputerowe, drukarkę, aparat fotograficzny cyfrowy oraz Internet. Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy nabyli nowe i udoskonalili już nabyte umiejętności z zakresu obsługi komputera, drukowania, obsługi programów: Paint, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, przegrywania danych z nośników pamięci na dysk twardy. Zapoznali się również z obsługą programów do słuchania muzyki, oglądania filmów, korzystania z encyklopedii internetowych oraz gier edukacyjnych. Korzystając z Internetu uczestnicy pogłębili wiedzę z zakresu poszukiwania ofert pracy, częściowo rozwinęli własne zainteresowania, poszerzyli swoją wiedzę o otaczającym ich świecie. Wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie pozwoliła na zaznajomienie się z działem oferującym miejsca pracy osobom niepełnosprawnym.

Zajęcia kulturalno – muzyczne

W ramach tych zajęć uczestnicy przygotowywali się do występów scenicznych organizowanych w ŚDS, jak i w innych placówkach. Brali udział w przeglądach piosenek, w spotkaniach integracyjnych o różnej tematyce. Dzięki tym zajęciom uczestnicy mogli wyzwolić swój potencjał twórczy, energię i rozkoszować się muzyką na wszelkie sposoby. Tańce i śpiewy podczas różnorodnych występów scenicznych umożliwiły opanowanie umiejętności, pokonywania tremy, korzystania z mikrofonu, pozwoliły doskonalić umiejętność współpracy. Ponadto poszerzyli wiedzę na temat rodzajów muzyki i jej pochodzenia. Organizowane raz w tygodniu dyskoteki dały wiele radości i zadowolenia.

Zajęcia edukacyjne

Zajęcia edukacyjne miały najczęściej charakter indywidualnej pracy, ale w miarę możliwości prowadzone były również zajęcia zespołowe. Zajęcia edukacyjne były dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników. Uczestnicy biorąc udział w tych zajęciach częściowo opanowali umiejętność posługiwania się telefonem, korzystania z numerów telefonów alarmowych. Podczas wyjść do banku zapoznali się z obsługą bankomatu oraz wypłatą pieniędzy w kasie banku. Uczestnicy w dużej mierze opanowali umiejętność z zakresu czytania, liczenia, pisania, działań matematycznych, rozpoznawania figur geometrycznych, kolorów poprzez różne urozmaicone ćwiczenia i zadania. Ponadto pogłębili wiedzę na temat środowiska zwierząt, roślin, świata nauki i techniki, poznania zawodów: policjanta, strażaka.

W ramach zajęć edukacyjnych prowadzone były zajęcia scenkowe, gdzie uczestnicy pogłębili wiedzę na temat: prawidłowego nakrycia stołu do uroczystego obiadu, rozmowa kwalifikacyjna u pracodawcy, zaproszenie gościa do domu i przygotowanie poczęstunku, odwiedziny osoby bliskiej w szpitalu, zachowanie się w banku, składania życzeń i kondolencji.

Trening kulinarny

Udział w tych zajęciach przyczynił się do lepszego radzenia sobie w gospodarstwie domowym. Nastąpił wzrost samodzielności, współpracy w grupie, systematyczności, dbania o czystość i posiadany sprzęt, poprawnego zachowania się przy stole. Zdobyli umiejętność prawidłowego zmywania naczyń, obsługi zmywarki. Uczestnicy poznali różnorodne przepisy dotyczące wypieków cukierniczych gdzie z chęcią wdrażali je w domu. Dzięki wizycie w piekarni pogłębili wiedzę z zakresu wypieku pieczywa, zapoznali się z zapleczem piekarni oraz restauracji.

Zajęcia techniczne

W ramach zajęć uczestnicy częściowo zdobyli umiejętność wykonywania wytworów z drewna, sklejki, gipsu. W ramach współpracy z pracownią krawiecko-dekoracyjną, powstawały prace dekoracyjne jak i prace użyteczności funkcjonalnej. Zapoznali się z obróbką drewna podczas wyjścia do stolarni oraz różnorodnością materiałów budowlanych w sklepach. Różnorodność działań pozwoliła udoskonalić warsztat techniczny i twórczy, usprawnić koordynację wzrokowo-ruchową, sprawność manualną, rozwijać umiejętność współpracy i utrwalać zasady bezpieczeństwa w pracy.

Zajęcia krawiecko-dekoracyjne

W pracowni tej uczestnicy częściowo opanowali technikę wykonywania biżuterii z filcu, technikę patchwork przy wykonywaniu poszewek na poduszki. Kilka osób opanowało umiejętność haftowania (haft krzyżykowy), szydełkowania, dziania. Stosowane techniki i sposoby umożliwiły doskonalenie umiejętności przyozdabiania i dekorowania wytworów świątecznych, okazjonalnych. Wyjście do zakładu produkcyjno-szwalniczego pozwoliło na zapoznanie się z wyposażeniem oraz asortymentem szycia odzieży. Podczas zajęć uczestnicy rozwinęli umiejętności zawodowe: sumienność, dokładność, organizowanie sobie miejsca pracy, sprzątanie stanowiska pracy.

Terapia ruchowa - zajęcia sportowe, rekreacja

Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczestnicy wdrożyli się do prawidłowych zachowań podczas gier zespołowych na świeżym powietrzu, w sali ćwiczeń oraz organizowanych rozgrywkach sportowych podczas spotkań integracyjnych. Dzięki ćwiczeniom przy muzyce i spacerom po lesie osiągnęli poprawę sprawności fizycznej. Ćwiczenia wykonywane przy pomocy masażów relaksacyjnych, ćwiczeń oddechowych, aktywnego oddychania pozwoliły na częściowe zniwelowanie napięcia psycho–ruchowego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wyjścia na stadion „Orlik”, a szczególnie rozgrywki - „mini mecze” piłką nożną. Zajęcia te wpłynęły na zwiększenie zręczności, spostrzegania, koncentracji, uwagi .

Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi

Uczestnicy w niewielkim stopniu opanowali umiejętność planowania wydatków w rozbiciu na miesiąc, tydzień, dzień, robienia listy wydatków, orientowania się w cenach, oszczędzania pieniędzy, nie podejmowania pochopnych decyzji odnośnie zaciągania pożyczek w bankach. Zwiększyli zakres wiedzy odnośnie przechowywania pieniędzy, zwracania uwagi na terminy przydatności do spożycia.

Trening dbałości o wygląd zewnętrzny

Uczestnicy częściowo opanowali umiejętność obsługi pralki automatycznej, prania ręcznego, stosowania odpowiednich proszków i płynów do prania, posługiwania się żelazkiem, przyborami do czyszczenia odzieży i obuwia. Ponadto pogłębili wiedzę na temat sposobu czyszczenia chemicznego poprzez wyjście do pralni chemicznej. Uczestnicy częściowo opanowali umiejętność samodzielnego ubierania się, dbania o własny wygląd (posługiwania się grzebieniem, zapinania i rozpinania guzików, suwaka w zamku).

Trening nauki higieny

Uczestnicy wdrożyli się do systematycznego mycia zębów, dbania o higienę rąk (obcinanie paznokci), samodzielnego sygnalizowania potrzeb fizjologicznych. Poszerzyli wiedzę o kosmetykach do pielęgnacji ciała, stosowania chusteczek higienicznych w czasie kataru, przestrzegania zasad higieny w czasie przeziębień. Zwiększyli zakres wiedzy o asortymencie kosmetyków i środkach higieny podczas wizyty w drogerii oraz zapoznali się z wyposażeniem i sprzętem, rodzajami kosmetyków w salonie fryzjerskim. Podczas wizyty u fryzjera skorzystali również z tych usług.Trening umiejętności praktycznych

Zajęcia z zakresu samoobsługi

Uczestnicy częściowo opanowali umiejętność posługiwania się żelazkiem, rozwieszania odzieży na suszarkę, wiązania sznurowadeł, ścierania kurzu, zamiatania i mycia podłóg z zastosowaniem środków czyszczących.

Zajęcia z zakresu krawiectwa i dekoracji

Uczestnicy zwiększyli zakres umiejętności dokonywania drobnych napraw odzieży, usuwania plam, komponowania stroju, dokonywania zakupów w sklepach odzieżowych.

Zajęcia z zakresu czynności technicznych

W ramach treningu umiejętności praktycznych uczestnicy zwiększyli zakres umiejętności w pracach porządkowych na posesji placówki, w drobnych pracach remontowych oraz reperacji sprzętu. Dzięki nabytym i doskonalonym umiejętnościom udało się zaoszczędzić środki finansowe, gdyż większość prac remontowych zostało wykonanych przez uczestników pod kierunkiem instruktorów w ich domach.

Trening umiejętności spędzania czasu wolnego

Uczestnicy częściowo rozwinęli umiejętność spędzania czasu wolnego poprzez studiowanie prasy, czytanie książek wypożyczanych z mini biblioteki ŚDS oraz Biblioteki Publicznej. Zainteresowali się rozwiązywaniem krzyżówek, korzystaniem z Internetu, wykonywaniem robótek ręcznych. Wdrożyli się do czynnego spędzania czasu wolnego poprzez spacery, jazdę rowerem. Z chęcią uczestniczyli w imprezach organizowanych w centrum miasta. Pogłębili wiedzę na temat uprawy warzyw na działkach podczas zwiedzania „Rodzinnego Ogrodu Działkowca” oraz prawidłowej opiece nad zwierzętami domowymi poprzez mini wykład.

Psychoedukacja

Poprzez udział w tych zajęciach nastąpił wzrost kompetencji w zakresie umiejętności psychospołecznych, zapobiegania uzależnieniom, agresji, złym nawykom. Uczestnicy poszerzyli wiedzę z zakresu prawidłowego wypoczynku, budowania zaufania w grupie.

Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów

Dzięki uczestnictwu w tych zajęciach wzrosła umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, nawiązywania i podtrzymywania rozmowy, umiejętność funkcjonowania w grupie, podejmowania aktywnych działań, wywiązywania się z obowiązków, poprawa samooceny, poprawa relacji z rodziną i najbliższym środowiskiem. Uczestnicy poszerzyli wiedzę z zakresu - typy komunikacji, bariery skutecznej komunikacji, czym jest motywacja działania. Częściowo wdrożyli się do umiejętności świadomego podejmowania decyzji, opanowania negatywnych emocji, okazywania uśmiechu i życzliwości, optymizmu, rozładowywania złości.

Zajęcia integracyjne

Zajęcia prowadzone były codziennie i obejmowały treści takie jak: wspólny śpiew Karaoke, dyskoteki, różnorodne zajęcia edukacyjne (rozwiązywanie krzyżówek, kalambury, rebusy, łamigłówki, gry stolikowe). Dzięki tym zajęciom nastąpił wzrost poziomu aktywnego myślenia, rozwój słownictwa, poprawa koncentracji, pogłębienie więzi koleżeńskich .

Dodatkowo w ramach zajęć odbyło sie oglądanie różnych gatunków filmów takich jak:

 • komedia pt. „Nic nie wiem ale powiem wszystko”

 • dokumentalny pt. „Mgła”

 • popularno naukowe pt. „National Geographic”

 • komedia pt. „Patch Adams”

 • komedia pt. „Mistrz kierownicy ucieka”

 • edukacyjny pt. „Rzuć palenie w ciągu godziny”

 • dokumentalny pt. „Genialne dziecko”

 • komedia pt. „Kawaler w raju”

 • film rozrywka pt. „Ukryta kamera”

 • edukacyjny pt. „Alfabet ekologiczny”

 • popularno – naukowy pt. „Meandry pamięci”

 • edukacyjny pt. „Stworzenie świata”

 • edukacyjny pt. „Jan Paweł II do młodzieży”

 • fantastyczny pt. „ UFO i zjawisko nadprzyrodzone”

 • popularno-naukowy pt. „Czarne dziury – czy jesteśmy sami”

 • komedia pt. „Dzieciaki na obozie”

 • dokumentalny pt. „Mikołajki”

 • przyrodniczy pt. „Tropami tajemnic – Burze, Błyskawice”

Praca socjalna

Praca socjalna opierała się na organizowaniu pomocy w zakresie :

 • rozwiązywania problemów rodzinnych,

 • załatwiania spraw urzędowych (dokonywanie opłat, zadłużeń bankowych itp.)

 • dokonywania zakupów,

 • urządzania mieszkania

ponadto:

 • inspirowanie do aktywności w pracach związanych z utrzymanie porządku w mieszkaniu,

 • motywowanie do zmian w celu polepszenia relacji rodzinnych,

 • udzielania informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy,

 • sprawowanie opieki uczestnikom podczas wyjazdu do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach,

 • sprawowanie opieki uczestnikom podczas wizyt lekarskich u specjalistów,

 • udzielania informacji, wskazówek w zakresie rozwiązywania spraw życiowych.

 1. Zasoby domu, przeznaczone na jego funkcjonowanie:*


W tym, w zakresie:


A) Środków finansowycha) z budżetu wojewody

b) inne pozyskane na:

- działalność bieżącą

- wydatki inwestycyjne

421.484,- zł


8.300,- zł
B) Liczby zatrudnionych pracowników
w podziale na stanowiska pracy:

na czas nieokreślony

na czas
określony

6 m-czny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi

TAK/NIE

1.

kierownik

1


tak

2.

psycholog

1


tak

3.

starszy pracownik socjalny

2


tak

4.

pracownik socjalny


1

tak

5.

terapeuta

3


tak

6.

instruktor terapii zajęciowej

1


tak

7.

instruktor terapii zajęciowej


1

tak

8.

instruktor terapii zajęciowej


1

nie

9.

asystent osoby niepełnosprawnej


1

tak

Razem

8

4 1. Ogólna liczba uczestników, którzy opuścili dom, wraz z podaniem przyczyn odejścia

l.p.

Przyczyna odejścia z domu uczestnika

Czas okres uczęszczania na zajęcia do ŚDS

Liczba uczestników, którzy opuścili dom

1.

podjęcie zatrudnienia

1osoba – 14.01.2008r. – 02.02.2011r.

1 osoba – 25.03.2010r. – 30.09.2011r.

1 osoba – 15.12.2010r. – 19.09.2011r.

3

2.

wyjazd za granicę do rodziny

06.05.2011r.- 31.12.2011r.

1

3.

zmiana miejsca zamieszkania - do innego miasta

14.09.2010r. – 05.09.2011r.

1

4.

pogarszającym się stanem zdrowia i nie możliwością dotarcia do placówki

11.05.2011r. – 25.10.2011r.

2

5.

sytuacja rodzinna (opieka nad dziećmi)

26.01.2009r. – 13.05.2011r.

1

6.

zwiększone obowiązki w domu

16.11.2009r. – 11.03.2011r.

1


Razem


9 1. Średnia liczba uczestników poszczególnych zajęć w ciągu roku


l.p.

Rodzaj zajęć

Średnia ** liczba uczestników poszczególnych zajęć, w ciągu roku

1.

zajęcia komputerowe z poradnictwem zawodowym

4

2.

zajęcia kulturalno-muzyczne

4

3.

zajęcia edukacyjne

5

4.

zajęcia kulinarne

4

5.

zajęcia techniczne

4

6.

zajęcia krawiecko-dekoracyjne

5

7.

terapia ruchowa - zajęcia sportowe, rekreacja

4

8.

trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów

4

9.

trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi

3

10.

trening dbałości o wygląd zewnętrzny

3

11.

trening nauki higieny

4

12.

trening umiejętności praktycznych

3

13.

trening umiejętności spędzania czasu wolnego

3

14.

psychoedukacja

3

15.

praca socjalna

2


Razem

3,6
 1. Współpraca z podmiotami wymienionymi w § 21 rozporządzenia i jej efekty

1.

rodzina, opiekunowie

 • udział w zabawie karnawałowej - 24.02.2011r.

 • wyjazd na spektakl „Podróż sentymentalna” do Ełku – 16.03.2011r.

 • udział w spotkaniu integracyjnym na statku po jeziorach augustowskich pt.: „Z naturą za pan brat” wraz z uczestnikami ŚDS z Suwałk – 25.05.2011r.

 • uroczyste obchody Dnia Ojca i Matki w ŚDS - 26.05.2011r.

 • spotkanie o charakterze szkoleniowym na temat: „Rola rodziny w życiu każdego człowieka” prowadzone przez psychologa – 17.08.2011r.

 • udział w wycieczce do Warszawy – zwiedzanie Muzeum Nauki Kopernik, Sejmu, ZOO - 25.08.2011r.

 • wspólny wyjazd do Teatru Lalek do Białegostoku na sztukę pt: „Nagi Król” – 05.10.2011r.

 • spotkanie w dniu obchodów Dnia Nauczyciela w ŚDS – 14.10.2011r.

 • udział w spotkaniu szkoleniowo-warsztatowym nt.: „Jestem dobrym rodzicem”, prowadzone przez psychologa – 28.10.2011r.

 • udział w spotkaniu integracyjnym z uczestnikami WTZ z Augustowa w kinie „Iskra” w Augustowie – występy artystyczne, wspólne oglądanie filmu pt.: „List do M” – 09.12.2011r.

 • udział w spotkaniu Mikołajkowym wraz z uczestnikami ŚDS z Suwałk w restauracji Albatros w Augustowie – 14.12.2011r.

 • dwa spotkania dotyczące przekazania informacji o postępach i zachowaniu uczestników, o planach na przyszłość – 26.01.2011r. i 15.12.2011r.

Dzięki organizowanym spotkaniom został nawiązany bliższy kontakt z rodzicami , nastąpiło umocnienie więzi emocjonalnej. Bezpośredni kontakt pozwolił na wzajemne poznanie się, zrozumieniu potrzeb, oczekiwań i problemów uczestnika. Udział rodziców w szkoleniach przyczynił się do podniesienia wiedzy na temat prawidłowych relacji w rodzinie oraz jak ważną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa rodzina. Wspólne rozmowy pozwoliły zebrać informacje o zachowaniu dziecka w domu w celu ujednolicenia sposobów oddziaływań w sytuacjach pobudzenia nerwowego, konfliktowych oraz poznaniu potrzeb w rodzinie.

2.

ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie

 • MOPS – pomoc w uzyskaniu zasiłków stałych, pielęgnacyjnych, celowych, współpraca z pracownikami socjalnymi – pomoc finansowa

 • PCPR – pomoc w wypełnianiu wniosków na turnus rehabilitacyjny - umożliwienie udziału uczestników w turnusach rehabilitacyjnych

3.

poradnie zdrowia psychicznego, szpital psychiatryczny, inne zakłady opieki zdrowotnej

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego – kontakt z lekarzem prowadzącym w celu pozyskania aktualnych informacji o stanie zdrowia.

 • Poradnie: ginekologiczna, okulistyczna, chirurgiczna asysta podczas wizyt kontrolnych uczestników u lekarza rodzinnego – wymiana informacji z lekarzami.

4.

powiatowe urzędy pracy

Pomoc w uzupełnianiu dokumentacji przy zatrudnieniu oraz rejestrowaniu się jako bezrobotni lub poszukujący pracy. Pomoc w uzupełnianiu dokumentów na staż pracy osoby niepełnosprawnej.

5.

organizacje pozarządowe

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. K. Zygmunta Augusta w Augustowie – udział uczestników (12 osób) w konferencji na temat: „Ekonomia społeczna na rozwój i nowe miejsca pracy”- podniesienie wiedzy na temat aktywności zawodowej.

6.

kościoły i związki wyznaniowe

Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej:

 • aktywny udział we mszy Św. w intencji światowego Dnia Osób Chorych,

 • udział we Mszy Św. rozpoczynającej okres postu,

 • udział w Rekolekcjach Wielkanocnych,

 • udział we Mszy Św. kończącej rok katechetyczny

Poprzez udział w nabożeństwach i wysłuchaniu pouczających kazań uczestnicy mieli okazję do podniesienia poziomu wiedzy o swojej wierze. Przebywanie w świątyni wraz z innymi wiernymi pozwoliło na utrwalenie odpowiedniego zachowania się w świątyni bożej, przemyśleń, medytacji i zjednoczeniem się z Bogiem i innymi wiernymi.

7.

ośrodki kultury i organizacje kulturalno-rozrywkowe

 • Biblioteka Miejska w Augustowie - zwiedzanie wystawy na temat „Mój Augustów”

 • Miejski Dom Kultury w Augustowie - zwiedzanie wystawy „Ludzkie twarze”

 • Muzeum Ziemi Augustowskiej - zwiedzanie przedmiotów użytkowych minionego stulecia

Uczestnictwo w ośrodkach kultury przyczyniło się do uzyskania wiedzy o historii swojego miasta, oraz zapoznanie się z pracami twórców wystawy.

8.

placówki oświatowe, inne jednostki świadczące usługi dla osób niepełnosprawnych (w tym warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywizacji zawodowej, spółdzielniami socjalnymi, centrami integracji społecznej i klubami integracji społecznej)

 • spotkanie integracyjne z uczniami ZSS z Augustowa w ŚDS w „Ogrodzie pod sosnami” – zabawy, rozgrywki sportowe,

 • Udział w X Przeglądzie Piosenki „Wśród nas” w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Augustowie – organizatorem ZSS w Augustowie,

 • WTZ Augustów – wspólny udział we Mszy św. kończącej rok katechetyczny,

 • spotkanie integracyjne z uczestnikami WTZ z Augustowa w kinie „Iskra” w Augustowie – występy artystyczne, wspólne oglądanie filmu w kinie,

 • spotkanie integracyjne z uczestnikami WTZ – rozgrywki sportowe,

 • Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań” – wspólne spotkanie integracyjne (gry, zabawa, konkursy, pieczenie kiełbasek).

Udział w spotkaniach wpłynął na budowanie pozytywnych relacji. Uczestnicy stali się bardziej otwarci w kontaktach towarzyskich. Wspólne imprezy kulturalne przyczyniły się do rozwoju zdrowej rywalizacji w grupie, do bliższego poznania się w niecodziennych okolicznościach, jest formą wspólnie spędzonego czasu. Imprezy integracyjne to szczególny rodzaj wydarzenia które przede wszystkim daje wiele radości i satysfakcji uczestnikom.

9.

inne osoby lub podmioty działające na rzecz integracji społecznej uczestników


 1. Ocena realizacji zadań i ewentualne wnioski, w tym informacje o planowanych zmianach w zakresie funkcjonowania domu.*


Plany i zamierzenia w znacznym stopniu zostały zrealizowane. Uczestnicy zdobyli częściowo umiejętności zawodowe, społeczne, a efektem tego było podjęcie pracy przez 3 uczestników. Jednym z ważniejszym elementów rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych był udział w imprezach kulturalnych. Przedsięwzięcia tego typu (wyjazdy, spotkania integracyjne, wycieczki) miały znaczący i pozytywny wpływ na uczestników. Przyczyniły się w znacznym stopniu do podniesienia swojej wartości i samooceny.

Dalej będziemy kontynuować tego typu działania, gdyż jest to jeden z ważnych elementów rehabilitacji społecznej.

Dzięki dobrej organizacji pracy i systematycznym dokształcaniu kadry pracowniczej (udział w 20 szkoleniach) można było osiągnąć tak znaczące efekty.

Planujemy rozszerzyć bardziej współpracę z rodzinami, opiekunami uczestników, by poszerzyć ich wiedzę i świadomość o potrzebach osób niepełnosprawnych, o wzajemnych relacjach i pomaganiu w rozwoju zainteresowań. 1. Informacje o wprowadzeniu usprawnień w organizacji i funkcjonowaniu domu, wykonanych na podstawie wyciągniętych ze sprawozdania za rok poprzedni wniosków i uwag, lub przyczynach braku ich realizacji.*


Istnieje potrzeba wyposażenia placówkę w „schodołaz” umożliwiający zjazd po schodach osób niepełnosprawnych na wózkach do sal terapeutycznych znajdujących się w tzw. „niskim parterze”. Przewidywany koszt – 17.000,- zł.

Kolejną ważną potrzebą jest wyposażenie pomieszczenia głównej księgowej (szafa, komoda, biurko, kserokopiarka). Przewidywany koszt – 5.000,- zł.* Proszę o szczegółowy opis


** Proszę o podanie liczby średniej


Metryka strony

Udostępniający: BIP Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Kierownik ŚDS Małgorzata Cieślukowska

Wprowadzający: Kierownik ŚDS Małgorzata Cieślukowska

Data modyfikacji: 2012-05-24

Opublikował: Marta Chmielewska

Data publikacji: 2012-05-24