Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie za rok 2013

Sprawozdanie z działalności

Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie

za rok 2013

Liczba miejsc

35

Liczba uczestników na 31.12.2012 r.

35

Liczba osób korzystająca z usług ośrodka z innych gmin na podstawie zawartych porozumień

2

Frekwencja uczestników w poszczególnych miesiącach roku

styczeń — średnia 22,14 — 63,25%

luty — średnia — 22,30 — 63,71%

marzec — średnia —24,04 — 68,68%

kwiecień — średnia 21,71 — 62,02%

maj — średnia 23,20 — 66,28%

czerwiec — średnia 21,60 — 61,71%

lipiec — średnia 14,00 — 40,00%

sierpień — średnia 17,90 — 51,14%

wrzesień — średnia 20,23 — 57,80%

październik — średnia 22,60 — 64,57%

listopad — średnia 25,52 —72,91%

grudzień — średnia 20,95 — 59,85%

Liczba miejsc hostelowych

-

Liczba osób korzystających w ciągu roku z miejsc hostelowych:

- średni czasokres pobytu,

- przyczyna skierowania

-

I. Formy i efekty prowadzonej działalności:

a) formy

— zajęcia komputerowe z poradnictwem zawodowym,

— zajęcia kulturalno- muzyczne,

— zajęcia edukacyjne,

— zajęcia kulinarne,

— zajęcia techniczne,

— zajęcia krawiecko- dekoracyjne,

— zajęcia ruchowo - rekreacyjne,

— trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi (budżetowy),

— trening dbałości o wygląd zewnętrzny,

— trening nauki higieny osobistej,

— trening umiejętności praktycznych,

— trening umiejętności spędzania czasu wolnego,

— trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,

— zajęcia integracyjne,

— praca socjalna.

b) efekty

Zajęcia edukacyjne

Uczestnicy poprzez udział w zajęciach w znacznym stopniu opanowali umiejętność pisania, liczenia, mnożenia, czytania, rysowania szlaczków, kolorowania obrazków. Nastąpiła poprawa w analizie spostrzegawczości poprzez różnicowanie i układanie elementów figur pod względem kształtu, wielkości, koloru, kierunku, położenia. Pogłębili wiadomości o zjawiskach przyrodniczych, źródłach zanieczyszczeń środowiska, określania dni tygodnia, miesiąca oraz pory roku, odczytywania godzin na zegarze.

Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów

Zajęcia w formie scenek sytuacyjnych umożliwiły opanowanie umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach: w urzędach, u koleżanki na przyjęciu, składaniu życzeń, kondolencji, konfliktu z sąsiadem, miejskiej toalecie, na dworcu itd. Częściowo poznali techniki wspomagające umiejętność radzenia sobie z problematyką bieżącą poprzez rozpisywanie czym jest problem
i metody zaradcze oraz budowanie systemu własnej wartości poprzez pogadanki, wykłady, ćwiczenia. Ponadto w stopniu dobrym opanowali umiejętność prawidłowego rozpoczynania rozmowy na tle grupy, umiejętnym podtrzymywaniu rozmowy oraz zakończeniu.

Zajęcia krawiecko-dekoracyjne

W pracowni tej uczestnicy doskonalili technikę dekorowania przedmiotów techniką decupage. Ponadto udoskonalili umiejętność wykonywania różnorodnych wytworów okazjonalnych z wykorzystaniem materiałów takich jak: skóra, tkanina, bibułka, tektura oraz ich przyozdabiania z zastosowaniem filcu i artykułów pasmanteryjnych, projektowania
i przygotowania zaproszeń i kartek świątecznych.. Dzięki prowadzonym zajęciom uczestnicy rozwinęli swoje zainteresowania, udoskonalili zdolności manualne.

Zajęcia komputerowe z poradnictwem zawodowym

Zajęcia komputerowe pozwoliły na dalsze doskonalenie umiejętności obsługi komputera wraz z obsługą edytorów tekstu, korzystania z poczty elektronicznej, oraz pozyskiwania informacji dotyczących rynku pracy i zatrudnienia. Poprzez przekaz wideo i dźwięku, gry logiczne, wyszukiwanie potrzebnych informacji edukacyjnych uczestnicy poszerzyli umiejętność poruszania się w sieci Internet. Częściowo opanowali umiejętność poprawnej postawy, przestrzegania zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem, czyszczenia komputera,
z zastosowaniem odpowiednich preparatów chemicznych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia dotyczące redagowania kwartalnika ŚDS.

Zajęcia techniczne

Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczestnicy w znacznym stopniu udoskonalili umiejętność wykonywania wytworów ze sklejki, odpadów makulaturowych oraz wykonywania czynności takich jak: sklejanie, malowanie, lakierowanie, bejcowanie. Uczestnicy wdrożyli się do stosowania w praktyce przepisów BHP, stosowania odzieży ochronnej oraz przygotowania stanowiska pracy i sprzątania po zakończeniu zajęć. W niewielkim stopniu została opanowana technika wykonywania obrazków witrażowych. Uczestnicy częściowo rozwinęli świadomość ekologiczną poprzez zajęcia o charakterze szkoleniowym na temat segregacji odpadów.

Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi - budżetowy

Uczestnicy w znacznym stopniuudoskonalili umiejętność samodzielnego zapamiętywania i dokonywania opłat stałych, rat kredytowych, spłacania zadłużenia. Rozwinęli zdolność pokonywania trudności podczas zakupów, zwracania uwagi na ceny i terminy przydatności do spożycia artykułów spożywczych. Pogłębili wiedzę na temat niebezpieczeństw wynikających
z podjęcia pożyczki gotówkowej oraz zakupów na raty, a także wad i zalet kart kredytowych.

Zajęcia kulturalno — muzyczne

Poprzez udział w zajęciach uczestnicy w dużym stopniu opanowali umiejętność występowania na scenie, pokonywania tremy, pracy w grupie, wyrażania ekspresji podczas występów przed szerszą publicznością, a także wewnątrz placówki.Wzbogacili słownictwo poprzez naukę tekstów piosenek. Z radością i zadowoleniem uczestniczyli w zajęciach. Dużym sukcesem był występ w restauracji Albatros z okazji obchodów 10-lecia działalności naszej placówki. Nasz repertuar wzbogacony specjalną choreografią i kostiumami podobał się publiczności zgromadzonej na naszym występie.

Trening umiejętności spędzania czasu wolnego

Poprzez udział w zajęciach uczestnicy wzbogacili swoją wiedzę na temat kina i literatury poprzez oglądanie filmów, czytanie wierszy, rozmowy, dyskusje. Rozwinęli umiejętność poszukiwania i rozwijania własnych zainteresowań - rozwiązywania krzyżówek, studiowania czasopism, organizowania spotkań towarzyskich, wspólnych wyjść do kina, na mecze piłki nożnej, do biblioteki, na występy organizowane w centrum miasta.

Trening dbałości o wygląd zewnętrzny

Dzięki tym zajęciom uczestnicy wdrożyli się do umiejętności pielęgnowania włosów(koloryzacja — dobór odpowiednich farb, odżywek, dobór szamponów, układanie fryzur), dłoni szczególnie paznokci (piknikowanie, malowanie).Zajęcia te prowadzone były w formie działań praktycznych. Uczestnicy pogłębili również wiedzę na temat zdrowego odżywiania oraz składników odżywczych potrzebnych dla organizmu. Wyjścia do sklepów odzieżowych oraz
z używaną odzieżą umożliwiły dokonywanie przemyślanych zakupów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na cenę artykułu.

Trening nauki higieny osobistej

Zajęcia te umożliwiły pogłębienie umiejętności dotyczących dbania o higienę osobistą (codzienna toaleta, czystość ciała, zmiana odzieży). Ponadto utrwalili wiedzę na temat stosowania odpowiednich kosmetyków do ciała( kremy, balsamy, dezodoranty), stosowania maseczek, zapobiegania starzeniu się skóry. Poprzez udział w zorganizowanych wyjściach do sklepów
z kosmetykami zaznajomili się z rodzajami kosmetyków pielęgnacyjnych i sposobu ich użycia oraz do umiejętności dokonania prawidłowego zakupu.

Trening kulinarny

Poprzezudział w zajęciach uczestnicy bardziej opanowali umiejętność gotowania zup, doprawiania ich przyprawami, przygotowywania potraw z mąki, przygotowywania różnych sałatek. Poznali zasady przygotowania mrożonek do zamrażarki, oraz wykonywania przetworów na zimę. Ponadto wdrożyli się do prawidłowego nakrywania stołu do posiłku oraz na uroczystości okazjonalne, dbania o higienę rąk przed wykonywaniem posiłku, przygotowania stanowiska pracy oraz sprzątania po skończonych zajęciach. W stopniu dobrym opanowali umiejętność wykonywania wyrobów cukierniczych - różnorodne ciasta, rogaliki, gofry.

Zajęcia ruchowo - rekreacyjne

Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczestnicy podnieśli ogólną sprawność fizyczną, opanowali zasady różnorodnych gier zespołowych, poznali formy aktywnego wypoczynku, przeciwdziałaniu zmęczeniu i znużeniu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia
z wykorzystaniem sprzętu sportowego (trenażer, atlas, wiosła, , rower, ) oraz ćwiczenia odprężające na materacu do masażu oraz ćwiczenia z elementami aerobiku przy muzyce.

Gry zespołowe tj. bilard, piłkarzyki, gra w piłkę umożliwiły rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej, współpracy w grupie, zajęcia te dostarczyły wiele wrażeń i radości.

Trening umiejętności praktycznych

zajęcia z zakresu samoobsługi

Zajęcia te wpłynęły na dalszy rozwój umiejętności porządkowych ( przecierania ściereczką kurzy ze środkiem chemicznym, mycia podłóg, wykręcania mopa), składania
i układania ubrań na półce, obsługi żelazka, odkurzacza, pralki, prania ręcznego. Ponadto utrwalili wiadomości z zakresu stosowania odpowiednich środków czyszczących — chemicznych do czynności związanych ze sprzątaniem.

zajęcia z zakresu krawiectwa i dekoracji

Uczestnicy częściowo zdobyli wiedzę na temat aranżacji wnętrz, upinania firan, stosowania różnorodnych taśm marszczących oraz ozdób do firan i zasłon. Ponadto zapoznali się z rodzajami tkanin, odczytywania metek na ubraniach. Częściowo opanowali umiejętność wykonywania dodatków do strojów wykonanych własnoręcznie takich: bransoletki, naszyjniki, broszki, wykorzystując różne ozdoby pasmanteryjne i tkaniny.

zajęcia z zakresu czynności technicznych

Dzięki udziałowi w treningu umiejętności praktycznych uczestnicy bardziej wdrożyli się do wykonywania prac porządkowych na posesji wokół placówki. Częściowo opanowali umiejętność naprawy sprzętu stanowiącego wyposażenie domu (zamki drzwiowe, sprzęt ogrodowy, wymiana uszczelek w kranach) oraz prac remontowych (szpachlowanie, malowanie emulsją, szlifowanie ściany, malowanie altanki, utwardzanie podłoża pod stelaż do segregacji odpadów, ustawianie i mocowanie przęseł ogrodowych).

Zajęcia integracyjne

Zajęcia przybierały różny charakter, były to między innymi: zabawy, dyskoteki, konkursy, przedstawienia, śpiew wybranych utworów, recytacja wierszy, gry stolikowe. Udział w tych zajęciach wpłynął na wzmocnienie więzi między uczestnikami, na rozwój koncentracji, pamięci, rozwój słownictwa i prawidłowej komunikacji, doznania radości i zadowolenia. W ramach zajęć prowadzone były również pogadanki, wykłady i dyskusje z tematyki oświaty zdrowotnej:

- „Przeszczep szpiku kostnego” — z okazji „Dnia Dawcy Szpiku”,

- „Co to są parabeny”,

- „Rady na kłopoty ze snem”,

- „ Żółtaczka” — typy, leczenie, profilaktyka, w ramach „Żółtego Tygodnia”,

-„ Miażdżyca — profilaktyka, leczenie”,

-„ Witaminki dla całej rodzinki”,

-„ Dzień zdrowego snu”,

- „Dzień zdrowego śniadania”,

- „Środki chemiczne stosowane w żywności”.

Ponadto w ramach zajęć integracyjnych odbywały się pogadanki i rozmowy o różnej tematyce podnoszące zakres wiedzy ogólnej oraz wspólne rozgrywki sportowe i obchody uroczystości:

— obchody Światowego Dnia Ziemi — wykład, dyskusja,

— segregacja odpadów,- kolory pojemników - pogadanka, wykonanie plakatu,

— obchody Światowego Dnia Zdrowia — pogadanka, dyskusja,

— „bezpieczne wakacje”- 10 zasad- wykład, dyskusja,

— pojęcie „przyjaźń” — dyskusja kierowana na podstawie filmu pt.”Pogromca smoka”,

— ”Coś z byle czego”- warsztaty szkoleniowe,

— wspomnienia z fotografii — prezentacja zdjęć uczestników z lat młodzieńczych,

— kultura osobista — poganka, dyskusja, scenki,

— turniej bilardowy — rozgrywki między uczestnikami,

— turniej warcabowy — rozgrywki między uczestnikami,

— uroczystości i zabawy okazjonalne: pożegnanie karnawału, Walentynki, Dzień Kobiet, Śniadanie Wielkanocne, Dzień Matki i Ojca, Halloween, Andrzejki, Wigilia.

II. Zasoby domu, przeznaczone na jego funkcjonowanie:

W tym, w zakresie:

A) Środków finansowych

a) z budżetu wojewody

b) inne pozyskane na:

- działalność bieżącą

420.000 zł

7.200 zł

B) Liczby zatrudnionych pracowników
w podziale na stanowiska pracy:

na czas nieokreślony

na czas
określony

6 m-czny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi

TAK/NIE

1.

kierownik

1

-

tak

2.

psycholog

1

-

tak

3.

starszy pracownik socjalny

1

-

tak

4.

pracownik socjalny

1

1 osoba w zastępstwie

1 - tak

1 - nie

5.

terapeuta

3

2

tak

6.

sprzątaczka

1

-

-

7.

główna księgowa

1

-

-

Razem

9

3

-

III. Ogólna liczba uczestników, którzy opuścili dom, wraz z podaniem przyczyn odejścia

Lp.

Przyczyna odejścia z domu uczestnika

Czas okres uczęszczania na zajęcia do ŚDS

Liczba uczestników, którzy opuścili dom

1.

sprawy rodzinne

1 osoba - 26.09.2011r. —9.04.2013r.

1 osoba — 01.12.2003r. — 15.08.2013r.

1 osoba — 08.10.2007r. — 01.09.2013r.

3

2.

brak zainteresowania zajęciami

1 osoba — 04.10.2010r.- 26.07.2013r.

1 osoba — 02.01.2004r. — 01.09.2013r.

2

Razem

5

IV. Średnia liczba uczestników poszczególnych zajęć w ciągu roku

l.p.

Rodzaj zajęć

Średnia liczba uczestników poszczególnych zajęć,

w ciągu roku

1.

zajęcia komputerowe z poradnictwem zawodowym

7

2.

zajęcia kulturalno-muzyczne

5

3.

zajęcia edukacyjne

5

4.

zajęcia kulinarne

5

5.

zajęcia techniczne

6

6.

zajęcia krawiecko-dekoracyjne

7

7.

zajęcia ruchowo - rekreacyjne

7

8.

trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów

6

9.

trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi

4

10.

trening dbałości o wygląd zewnętrzny

3

11.

trening nauki higieny osobistej

4

12.

trening umiejętności praktycznych

5

13.

trening umiejętności spędzania czasu wolnego

4

14.

praca socjalna

5

Razem

5,2

V. Współpraca z podmiotami wymienionymi w § 21 rozporządzenia i jej efekty

1.

rodzina, opiekunowie

- wspólne obchody Dnia Babci i Dziadka — 21.01.2013r.,

- wspólne wyjście do kina na film pt.: „Podejrzani zakochani” — 21.02.2013r.,” Tajemnice Zielonego Królestwa”- 03.06.2013r. „Zemsta,”- 06.09.2013r.

- obchody Dnia Kobiet — 08.03.2013r.,

- uroczyste obchody Dnia Matki i Ojca — 24.05.2013r.

- udział w wycieczce do Białegostoku do Filharmonii Podlaskiej na musical: „Upiór w Operze” — 20.06.2013r. ,

- spotkanie integracyjne w ogrodzie: „Witaminki dla całej rodzinki”- 25.06.2013r.

- udział w pogadance nt. „Formy relaksacji i rozładowania napięcia psychoruchowego”- 10.10.2013r.

- uroczyste obchody 10 lecia ŚDS w restauracji Albatros -20.11.2012r.

Organizowane spotkania stworzyły rodzicom okazję do odreagowania, zabawy i radości, dały efekty w postaci pogłębienia relacji między placówką a środowiskiem rodzinnym oraz dokładniejszej wiedzy o zachowaniach i potrzebach uczestników podczas rozmów.

2.

ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie

— MOPS Augustów — organizowanie form pomocy rzeczowej najuboższym uczestnikom i ich rodzinom, pomoc w uzyskaniu zasiłków stałych, pielęgnacyjnych, celowych, współpraca
z pracownikami socjalnymi — pomoc finansowa, współpraca przy ustalaniu potrzeb uczestnika,

- PCPR — pomoc w wypełnianiu wniosków na turnus rehabilitacyjny - umożliwienie udziału uczestników w turnusach rehabilitacyjnych.

3.

poradnie zdrowia psychicznego, szpital psychiatryczny, inne zakłady opieki zdrowotnej

- Poradnia Zdrowia Psychicznego — kontakt z lekarzem prowadzącym
w celu pozyskania aktualnych informacji o stanie zdrowia,
dawkowaniu leków, postępowaniu w trudnych przypadkach,
wydawanie potrzebnych zaświadczeń,

- poradnie: neurologiczna, ginekologiczna, lekarz rodzinny - asysta podczas wizyt kontrolnych uczestników — wymiana informacji
z lekarzami o stanie zdrowia, postępowaniu w trakcie choroby .

4.

powiatowe urzędy pracy

- pomoc w uzupełnianiu dokumentacji przy rejestrowaniu się jako bezrobotni lub poszukujący pracy,

- pozyskiwanie informacji na temat ofert pracy dla osób niepełnosprawnych.

5.

organizacje pozarządowe

- współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Społecznej
w Augustowie - realizacja projektu (finansowanie wycieczki do Filharmonii Podlaskiej),

- współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród nas”- wspólne obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych występy sceniczne, prezentacja osiągnięć artystycznych — 03.12.2013r.

6.

kościoły i związki wyznaniowe

- udział we mszy w związku ze Światowym Dniem Chorego- 11.02.2013r.,

- wizyta duszpasterska w ŚDS ks. Biskupa Romualda Kamińskiego
i ks. Prałata Mariana Szewczyka — 22.02.2013r.,

- udział w rekolekcjach wielkopostnych w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej — 19.03.2013r.,

- udział we Mszy św. kończącej rok katechetyczny- 18.06.2013r.,

- udział we mszy św. z okazji obchodów Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie — 26.08.2013r.,

- udział w uroczystości Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii M. B. Cz. w Augustowie- 06.11.2013r.

- udział we mszy św. z okazji obchodów 10- lecia działalności ŚDS — 20.11.2013r.,

- udział w rekolekcjach adwentowych w parafii M.B.Cz.
w Augustowie — 10.12.2013r.

Wspólne przeżywanie uroczystości religijnych pogłębiło wiarę
i rozwój duchowy osób uczestniczących w tych uroczystościach.

7.

ośrodki kultury i organizacje kulturalno-rozrywkowe

- wyjście do kina na film pt.: „Podejrzani zakochani” — 21.02.2013r.,” Tajemnice Zielonego Królestwa”— 03.06.2013r., „Zemsta,”- 06.09.2013r.

- udział w XI Powiatowym Przeglądzie Wielkanocnej Plastyki Obrzędowej w Osiedlowym Domu Kultury w Augustowie — 23.03.2013r.

- udział w konkursie recytatorskim pt. „Z kulturą za pan brat”
w Bibliotece Publicznej — 24.04.2013r.

Wyjścia te przyczyniły się do rozbudzenia zainteresowania sztuką, rozwoju kulturalnego, kształtowania estetycznej wrażliwości, wdrażania kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.

8.

placówki oświatowe, inne jednostki świadczące usługi dla osób niepełnosprawnych (w tym warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywizacji zawodowej, spółdzielniami socjalnymi, centrami integracji społecznej i klubami integracji społecznej)

- spotkania integracyjne — zabawa karnawałowa w ŚDS Olecko — 30.01.2013r,

- udział w Augustowskich Targach Kariery i Pracy — organizatorem OHP Augustów — 23.04.2013r.

- udział w Turnieju Tenisa Stołowego w Kuriankach,

- udział w imprezie artystyczno — sportowej z okazji Dni Augustowa — 17.05.2013r.,

- współudział w imprezie z okazji 20- lecia Placówki Wsparcia dziennego „Nasza Ostoja” — 08.06.2013r.,

- udział w integracyjnym Turnieju Sportowym Osób Niepełnosprawnych w Augustowie — 12.09.2013r.,

- udział w I Przeglądzie Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku — 12.09.2013r.,

- udział w zabawie Andrzejkowej Osób Niepełnosprawnych „Czary mary — zmieniamy świat na lepszy” w Suwałkach — 28.11.2013r.,

— udział w XII Przeglądzie Piosenki „Wśród Nas” Osób Niepełnosprawnych W Augustowie — 03.12.2013r. (organizatorem ZSS w Augustowie).

Udział w tych zajęciach przyczynił się do rozwoju komunikacji interpersonalnej, prezentowaniu swoich umiejętności muzycznych
i aktorskich. Zajęcia te dostarczyły uczestnikom dużo radości i przeżyć.

9.

inne osoby lub podmioty działające na rzecz integracji społecznej uczestników

- spotkanie ze strażakami w ŚDS (prezentacja sprzętu na placu
w ŚDS, pogadanka) — 10.05.2013r.,

- spotkanie z biegaczem Piotrem Kuryło w ŚDS — prezentacja zdjęć
z wyprawy „Zawsze pod prąd” — 05.03.2013r.,

- spotkanie z historykiem Krzysztofem Sturgulewskim — pogadanka nt. Święta Niepodległości, prezentacja multimedialna, rozmowy — 07.11.2013r,

- występ sceniczny — prezentacja kolęd na spotkaniu Wigilijnym dla bezdomnych — 20.12.2013r. - organizatorem MOPS w Augustowie.

Spotkania te były ciekawą formą zajęć, to bezpośredni odbiór informacji o charakterze edukacyjnym i profesjonalnym.

VI. Ocena realizacji zadań i ewentualne wnioski, w tym informacje o planowanych zmianach w zakresie funkcjonowania domu.

Środowiskowy Dom Samopomocy w 2013r. realizował swoje zadania zgodnie z ustawą
o ochronie zdrowia psychicznego i ustawie o pomocy społecznej. Zaplanowane zajęcia oraz praca z uczestnikami zostały zrealizowane w stopniu dobrym. Realizacja założonych zadań pozytywnie wpłynęła na rozwój uczestników. Większość z nich nabyła nowe umiejętności, które przyczyniły się do poprawy jakości życia i zaradności życiowej. Zauważalne zmiany dotyczą umiejętności nawiązywania kontaktów i funkcjonowania w grupie, podejmowania aktywnych działań, wywiązywania się z obowiązków, zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach integracyjnych oraz bieżącymi wydarzeniami w najbliższej okolicy i kraju. Uczestnicy stali się bardziej otwarci, samodzielni, lepiej radzą sobie w otaczającej rzeczywistości. Dwie osoby podjęły pracę którą wykonują w godzinach nie koligujących udział w zajęciach. Niektórzy uczestnicy otrzymali pomoc od personelu polegającą na pozyskania niezbędnego sprzętu gospodarstwa domowego
i mebli, niezbędnych do urządzania ich mieszkań.

VII. Informacje o wprowadzeniu usprawnień w organizacji i funkcjonowaniu domu, wykonanych na podstawie wyciągniętych ze sprawozdania za rok poprzedni wniosków i uwag, lub przyczynach braku ich realizacji.

W celu poprawy jakości zajęć zostały zakupione: pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy (trenażer), sprzęt gospodarstwa domowego oraz elektronarzędzia - wyrzynarka i wkrętarka.

W ramach zajęć komputerowych wydajemy kwartalnik „Nowinki z ŚDS” redagowany przez uczestników w celu informacyjnym o naszej działalności. Kwartalnik rozpropagowywany jest
w placówkach służby zdrowia, w MOPS, PCPR w Augustowie.

W nowym roku planujemy:

— przeprowadzenie większej ilości zajęć integracyjnych dla pracowników i uczestników na temat skutecznego komunikowania się, przyjmowania postawy asertywnej, kształtowanie postawy aktywnego słuchania,

— pobudzanie uczestników do aktywności zawodowej i dalsze kształtowanie umiejętności zawodowych uczestników, motywowanie do poszukiwania pracy,

— organizowanie form pomocy rzeczowej najuboższym uczestnikom i ich rodzinom,

— kontynuację współpracy z innymi ŚDS (integracja uczestników i kadry),

— angażowanie rodziców we wspólne przedsięwzięcia w placówce.

Metryka strony

Udostępniający: BIP Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Chmielewska

Wprowadzający: Marta Chmielewska

Data modyfikacji: 2014-03-04

Opublikował: Marta Chmielewska

Data publikacji: 2014-03-04