Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Augustowie świadczone są usługi w oparciu o indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego.

Postępowanie wspierająco-aktywizujace obejmuje:

· Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów

· Trening umiejętności praktycznych (krawiecko-dekoracyjne)

· Trening umiejętności praktycznych (techniczne)

· Trening umiejętności praktycznych (samoobsługa)

· Trening umiejętności spędzania czasu wolnego

· Trening dbałości o wygląd zewnętrzny

· Trening higieny osobistej

· Trening budżetowy

· Zajęcia kulinarne

· Zajęcia techniczne

· Zajęcia krawiecko-dekoracyjne

· Zajęcia ruchowo - rekreacyjne

· Zajęcia edukacyjne

· Zajęcia z psychologiem - psychoedukacja

· Zajęcia komputerowe z poradnictwem zawodowym

· Zajęcia muzyczno - kulturalne

· Zajęcia indywidualne i grupowe

· Zajęcia integracyjne

· Praca socjalna (pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, zdrowotnych)

Metryka strony

Udostępniający: BIP Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Chmielewska

Wprowadzający: Marta Chmielewska

Data modyfikacji: 2012-06-26

Opublikował: Marta Chmielewska

Data publikacji: 2012-06-26